Sunil bhau Rathod

जय सेवालाल भीयावो. ……………
        आपळेन हात जोडन मारोजा करू छु जे आयेवाळो विधानसभा छ वोरे माई आपळ उमेदवारेन (बंजारा )समाजेरेच  माळसेन मत दो भीयावो,  “खरे गोर छा गोरून मदत करीया मुये मटीन सरजीत करीया” से गोरमाटी एक व्हीया ऐक वेन फक्त गोरमाटी न मदत करीया


कळावू- सुनिलभाऊ राठोड वसुरकर
पञकार मुखेड बंजारा