Sevalal bhog Karya karam

Jay sevalal

Aaj 06-02-2015 ko Bharat banjara bhakti sevamala samiti ki aaj malkhed road tanda me
Rastriya sevamala dharan guru sri Hirakant Rathod sevalal ki upastiti me
  Sevalal bhog Karya karam rakha gaya hai.
Sabhi tande ke maladhari va sabhi tande ke logoko amantrit diya gaya hai.

Ravi chavan
Devappa
Va sabhi sevamala dhari bhakt
Malkhed road tanda.

Pracharak:- Goar Raviraj s.pawar
Bharat banjara bhakti sevamala samiti.
Sevamala dhari bhakt.

Goar banjara sangharsh samiti (Bharat)
Swayam sevak
08976305533

Leave a Reply