Sardar Sadhu Singh Dharamsot MLA Nabha appointed Vice Chairman of Punjab Congress

Sardar Sadhu Singh Dharamsot MLA Nabha appointed Vice Chairman of Punjab Congress Election Campaign Committee by Smt. Sonia Gandhi, President, Indian National Congress and Shri Rahul Gandhi, Vice President, Indian Natonal Congress. We are very thankfull to Congress Leadership.

Sardar Sadhu Singh Dharamsot MLA

Sardar Sadhu Singh Dharamsot MLA