Raviraj Rathod

image

Jay sevalal Dosto.
aapan se gor bhai ekkaj samaajer cha an sevabhaya sero ch e waat se dhyaanem len chaalo. Ma bhi bhukiya rathod chu maar pad-daada tukaaram naayak rathod an laxman naayak rathod ye telangaana ti naanded an naandeti karnatak gulbarga harwaal taandem vase an vonur santaan maar daada bhoja naayak rathod an di an vithal naayak rathod. Vithal naayak rathod mumbai aayo an maar baap tarasingh rathod an maar se khaandaaner ek ek karan bhayandar laayo. An ma raviraj t rathod sanyojak gbss an sampaadak raj-banjara  jo bhi kaam kar rochu niswaarth pane aapan samaajer hitem kar rochu samaajer gourav badaayer kaam kidochu aang bhi karte riyaan. Tam bhi niswaarth pane samaajewaas kaam kariyo to samaajero bhalo viye samaajer naamer saath tamaaro naam bhi viye. Jay sevalal.