Raviraj Rathod

Maar se bhai bhiya dostun nivedan ch. Samaajeti judo an samaajen jodo. Gor banjara Samaajer har varger lokun aapnen joder ch an Samaajen ek karewaasaj “gor banjara sangharsh samiti” ra sthaapna huyich. Samaajer hitem niswaarth pane jen bhi tan man dhan an vel den samaaj hitem kaam karer viye vonur swaagat ch. “Gbss” gor banjara samaajer har varger lokun saathem len gor garib laachaar lokun samaj den ek jut karer kaam kar rich. Tam bhi koshish karo an gbss seti judan samaajen joder kaam kariyo to samaajen aapan se bhalan ghan jaldi ek jut kar sakaacha. E maar vichaar ch keni ma jor jabri maar vichaar laadro koni jen aapan samitir vichaar thik laag samjach vo judo jay sevalal. raviraj rathod sanyojak gbss.