Ramdas Rathod

Banjara Bhaiyo,Jai Sewalal…..RAJ BANJARA paperem aaji CHUNAV BAHISKAR baddal batmi aa meli chha…..Bhau Nirnay Sahamatiti lo..Chunav Bahiskaren hamar virodh chha..Virodh ka chh,ye babat hamari Bhumika ham tamar sarir mudang Mel kele chha…pach e mandhakai ka chha…Himmat chha to aapan aapno aadmi apaksha hubho Kara.pan hatemer hatyar ka gamava….apane aapnem karan nastana vad mat karo..samajik bhan rakhado…RPI paksher vat e vate karnach lag to chh…nirnay kunso bhi lo…SAHAMATITI lo,ij vinanti chha…..ramdas