प्राचार्य मधुकर पवार ( Prof Madhukar Pawar) यांनी बंजारा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी काम करित असतांनाचे छायाचित्रे – photo-gallery…

प्राचार्य मधुकर पवार ( Prof Madhukar Pawar) यांनी बंजारा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी काम करित असतांनाचे छायाचित्रे …

 Prof Madhukar Pawar

 Prof Madhukar Pawar

 Prof Madhukar Pawar

 Prof Madhukar Pawar

 Prof Madhukar Pawar

 Prof Madhukar Pawar

Leave a Reply