Premsing Rathod

Pragatichaa kharaa aadhaar :Vichaar
Vichaaraache don prakaar aahet.Ek chukichyaa asalelyaa pramparetun aalele jaa chukiche
vichaar .Tasech jaagruk pramparetun aalele kalyaankaari vichaar. Vichaar mhanje suvichaar asi sarvasaamaany samjut aahe .prantu pratyek baabtit vichaar mhanje suvichaar ase hou sakat naahi .prampara sanskruti sankuchit chukichi asel tar tyaatun yenaare vichaar he kuvichaarach asanaar aahet . he kuvichaar sagalikade pasarlele aahet.
Vishay asaa aahe ki anekjan vichaartaat lokpratinidhi honaaraa vyakti kontyaa paxaakadun lokpratiniditwa karnaar aahe ?
Mul vishay asaa aahe ki jyaa dharmaat deshaat sarv adhikaar fakt 5%lokaanaa dilele aahet tyaa dharmaalaa maannaare tyaa deshaatil
raajkiy pax sarwaanche kalyaan kase karu saktaat ?
Dusaraa vishay asaa ki geli 65 varse yaa raajkiy(manuwaadi)paxaani v tyaanchyaa mla mp ne deshaache waatole kase kele aahe he aapan baghat aahot. Bhaartaatil sarv pax he Bhatbraahmanaanche asun tyaa paxaakadun aamdaar khaardaar honaare fakt bhadavegiri karun fakta swataachaa faayadaa karu shaktaat .Tyaa bhataanchyaa paxaane tyaanaa fakt bhadavegirichaach adhikaar dilelaa asato.Maansaache doke shaabut theun vichaar kelyaas he samjel.
Mhanun Apax mhanjech matdaaraanchaa (matdaaraanchyaa paxaanchaa) paxaachaa aamdaarach sagalyaanchaa kalyaan karu shakato. Hehi laxaat thevane aavashyak aahe ki aamdaaraalaa pax nivdun det nasun Janata/matdaar nivdun det asataat .