Nilesh Pawar

Aj roji 08.10.2014 miting arangad MR.NILESH PAWAR AND ANAND RATHOD f south parel ward yethe bmc adhikari yanchi baithak sampan zali ya baithakiche adhyaksya DMC B G pawar saheb .D C rathod saheb anand rathod sir suklala chavan nilesh pawar  ramesh ade A b chavan sir Radhrsham ade sir Nilesh  jadhav mantralay dharma rathod tasech any bmc adhikar varg vupsthit hote pramukh vakta prof.mohan chavan supreme court madhe dakhal kelelya yachike badal aplyala kuthalya padhatine kam karava lagrel ya visai marg darshan kele va bmc adhikari vargala contermision karnya sambandhi avahn kele ani bmc adhikarine pan jastit jast madat  karun denyachi bhumika ghetali ahe .                   Jay sevalal jay Vasantraoji Naik

2 Comments
  1. Avatar
  2. Avatar

Leave a Reply