Mahan vichar aahe….

Babasaheb Ambedkar, Mahatma fule, Shahu maharaj yanche vichar great  Aahet..pan mazya Sevalal Maharaj, Vasantrao Naik. Yanche vichar pan Banjara samajasathi great  Anni margdarsh denare aahe.kain Aaplech lok aaple vichar, Sanskrit dabnyach kevilvana prayatn karit aahe. Teache mala duke vacate.char postal vacuum bolnya pesha Maza BANJARA la Lekhi  purava kahi n nastana sarv bharatamdhe Sevalal mharajache bol sarvana mahit aahe he vishes.vichar kara. Dusryache vichar ladnyapesha aaple purvajani kay sangitl visaru nak.
Nahitar Banjara Madhye ek man aahe.
” Kasen Dhoidhaim dhud ghalarochi.”
  Dayaram Ade.
Mumbai.
9820939512.🙏

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply