KISAN WALU RATHOD

समाजेम काम करतु वेळा समाजे माईर गरिब लोकुर फायदो कसकाई हिए येर विचार करणु गरजेर छ ।

आज भी आपनेन जे चावच ऊ मळो कोणी ध्यानेम लो जरा ।

केणी नाम मत रकाडो पण समाजेर दिशा भुल कररो हेणु तो वोर नाम पुसेर ताकद रकाडा

शिक्षण हे वाघीणीचे दुध आहे ।

शिका आणि संघटीत व्हा ।

जय सेवालाल