Kisan walu Rathod

म पणा त्याग दो, जना आपण निस्वार्थ कर्म कराचा, तो मनेन।
शांती मळच, मरेर बाद भी जो आपण हमेशा साथ छ फक्त ईश्वर , नातो पेडो फक्त जिवंत छ जेतेताणी वोर बाद आपण ठिकाणो एक स्वर्ग दुसरो नरक
वत मंत्री संत्री र वशिला चालेनी फक्त आपण कर्म र हसाब हच।

राज गादी ती मोट, योग गादी र स्थान घणो मोटो छ।

ईश्वर ई सृष्टी रचमेलोच, बस्स आपणेकनती शुध्द आत्मा र अपेक्षा अन सेरो कल्याण इज
वोरो काम छ, ऊ काई लेनी फक्त देतो रच , ऊ आपणेकनती काई लेनी।

आचे कर्म करा तो आपण , म पणा न करणु, कारण
केरी भलो करेर शक्ती आपणेम
छेनी आपण एक माध्यम छा
करावाळो घणो मोटो छ।

ऊ आपण स्वतावास करेरेचा जो  वोरो फळ घणो मोटो छ।

हमारा उद्देश्य फक्त गोरबंजारा समाजेर कल्याण समाजेमाईर अंधारो दुर करन , वजाळो लायेर सत्कर्म कररेचा।

ना हमेन मंत्री बणेर छ।ना हमेन मोटे पद लेर छ,  ना हमेन देव बणेर छ ।
,ईश्वर हमेन ईन्सान बणायेच , बस्स हमेन ईन्सान बणेर छ।

ना म ख्रिचन छु, ना म हिन्दु छु, ना म शिख छु, ना म बौध्द छु, ना ईसाई छु, ना म मुसनमान छु,
ईश्वर मन ईन्सान बणायेच, बस्स मन ईन्सान बणेर छ।

सेवाभाया आपण समाजेर मार्ग दर्शक गुरू हेतो, विचारवंत महापुरूष हेतो ,ऊ आपण समाजेरो ओळख छ।
वोरे नामेती आपण गोरबंजारा समाजेन दुनियाम ओळखच वो, सेवाभायान हमारो शतशत नमन ।

से भाई एक हेजावो , सत्य र वाटेन चालो ईज से भियाऊनुन
विनंती छ।

जय सेवालाल।