Kailash D. Rathod

गोर समाजेर ४० आमदार आसकच पण पहिले समाजेन जोडणो पडिये ४ आमदार तो ३० वर्षेती जितन आरेच तरी काई बद्दल घडो कोनी समाजेम छ जकोच छ…एक आमदार पहिलेती विधान सभाम छ ५ आमदार बंजारा समाजेर विधान सभा हाला सकच पण वोंदुन समाजेर प्रती विचार छेनी…समाज फक्त नामे वास निवडन देरेच..कारण नामी रोवच नामेवास .निवडन आयेवाळ रोव बाटी वास…आतरा ध्यानेम लेन आयवाळ ५ वर्ष समाजेर जर मन लगान काम किदे तो एक इतिहास बणच…
बंजारा समाजेर विजयी आमदार येंदुंर अभिनंदन….
जय सेवालाल
सौजन्य: कैलास डी.राठोड
स्वंय सेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत…

Leave a Reply