Jaya bharat jaya banjara..

Jay gor. Jay sevalal

Jaya bharat jaya banjara.!
Ham banjaro ka rahega -ek hi nara !
Bharat ke kone kone me-basa he banjara  !
Gulamise abatak musibath se-fasa he banjara !

Jaya bharat jaya banjara !2!

Jaha kahi bhi ho banjare-rahte
toli toli! Kisi disha me jakar dekho ek hi bole boli !

Jaya bharat jaya banjara. !2! .

Hamne kabhi na sochha –
pranth hamara ho pyara .!
Akhand rahe akhand rahe-
bharat hamara pyara !

Jaya bharat jaya banjara !2! .. . . K.L.Naik

           Dhanyawad👏

Goar. Hirakanth G. Rathod
Shampur halli tanda, wadi.
Bharat banjara bhakti sevamala samiti
(Rastriya sevamala dharan guru)
09448732367