Jahir nished nished

Chalisgaon yethe Eknathrao khadsenchya subhechha bannervar tyanna Haritkrantiche Pranete mhatle ahe ,,,,ha Vasantraoji Naik sahebancha apman asun Banjara samaj yekjut hohun yache jahir nishedh kela pahije .

image