हारोगार वेरोछी – Radheshyam Ade

article | News | Post

 

 

 

 

 

हारोगार वेरोछी

डीलेपर कपडा छेनी

वगाडोच सोरोछी

पेटे मायीं बाटी छेनी

राम कीरीसन केरोछी

धोयोधाय भाटावूर

धोवण धावण पीरोछी

 

परकेरे घरेमायीं

हारोगार वेरोछी……

 

बुद्ध जैन केताणी

मरीमरायी खारोछी

येसू देसू भजताणी

भलामाप सोरोछी

घेतलावूर संगतेम

नीळो पीळो वेरोछी

 

परकेर घरेमायीं

हारोगार वेरोछी….

 

कवी : राधेशाम मोवन आडे बांणोंत

 

Tag: Banjara Bhajan, Kavita, Article, News