GBSS OF INDIA in Gujrat

Aapan gbss. Ra kaameti prabhaavit ven maar salla len gujraater navjawaan 52 taander sarve karlide dosto an aapan kai lok fhakt waate karach ? Hemant rathod gud job 👍
Gaam               ghar     vasti (1) Anand              15          83
(2)Ahmdavad      239     1452
(3)Ashaydi             34        324
(4)Bedhiya             70        489
(5)Bharuch             02          13
(6)Biyadungri        21        144
(7)Bhamiya            07         42
(8)Bakhhar             38        243
(9)Chopda             09          77
(10)Chanchalav    88        678
(11)Chavad           10         94
(12)Chandpur       03         25
(13)Chikhali          10         92
(14)Chikhali(Udva) 06       44
(15)Dahod             85       544
(16)Derol               07         37
(17)Guna               13         94
(18)Godhra           12         89
(19)Halol
(20)Jekot               11        74
(21)Jeshawada    02        14
(22)Jorapura        04        21
(23)Kalariya          23     180
(24)Khabda           32     248
(25)Khatukpur      17     171
(26)Khilodi            40      291
(27)Kanakeri         23     175
(28)Kevadiya         31    204
(29)Khudra            28    179
(30)Kalivel             09      80
(31)Khojalvasa     61    401
(32)Kodariya        18     129
(33)Kawali  
(34)Limdi                 34      242 (35)Laxmanpura    22      145
(36)Meghnagar      39      226
(37)Monghadara    21      137
(38)Mekhar             15       131
(39)Margala            15      128
(40)Matriya             45       363
(41)Mordungra     
(42)Nani Ashaydi   23      155
(43)Nandarva         66      412
(44)Nada                 27      236 (45)Otala                 38      313
(46)Orwada            12       115
(47)Piplod              37       278
(48)Panchela         17       103
(49)Pashayta         08         61
(50)Pasnal             81       565
(51)Palej                 02         20
(52)Randhikpur    08          31
(53)Ranadev         43        324
(54)Ranipura        41        302
(55)Rashulpur      09          66
(56)Saliya              28        133
(57)Sureli               30        331
(58)Semdi              24        204
(59)Sagwada        42        513
(60)Santroad        15          79
(61)Sukhsar          08          40
(62)Sanyada         49         467
(63)Sanpa             12           97
(64)Toyani             06          52
(65)Tadva            129        987
(66)Tarawadi    
(67)Ushra              01           15
(68)Udeygadh      10           53
(69)Undara           21         144
(70)Vankdi            50         417
(71)Valaiya(much) 09        63
(72)Valaiya(Umar)  18     117
(73)Vanshdeliya      26     196
(74) Vadodara       380   2003
         Gujrat gour vanjara yuva sangathan na tamam bhaio ane gour vanjara samaj na vadilo samakch vasti ganatri na adhare apda 52 tanda ma darek gam na  kul gharo ni snkhya  ane te gaam ni kul jan sankhya  mukvava ma ave che
   52 tanda na kul gharo 2429 che    ane kul jansankhya 16995 che.

Leave a Reply