Gbbs patlipada, Thana, Maharashtra

Gbss patlipada thana ke swayam sevak kailas va gajanan dwaara bulai gai baithak sampann.
Gbss sanyojak raviraj t rathod ki addhyakshyta me kai swayam sevakone apne vichaar vekt kiya….

image

image

image