Gajanan Rathod

भाई आपणेन इ एक कनाईज भुलेर छेनी आपण से एक छा
संत श्री.सेवालाल बापू इ आपणो पहलो अस्तित्व छ ओरे बादेम जे काई र वो हरित क्रांतिर जनक स्व.वसंतरावजी नाईक
आपण तो सेवाभाया किंवा वसंतरावजी नाईक बणसका कोनी पण
आपण जो वो केमेले च ओ वातेन अंग लेन तो नक्की जा सकाचा
अणि
गोर बंजारा संघर्ष समितीर उध्देश च उ छ …..
आज मन स्वतः न गर्व छ की म गजानन डी राठोड मार से गोर भाई निस्वार्थ पणेती कार्य कररे च वनुर सोबत मन काम करेर मोको मळो
जय सेवालाल
.