Gajanan D. Rathod

भाईयों इ तो वनूर सुरूवात छ आपणो नमो निशान मिटायेर
आपणेन चुप बेसतू आयेनी कारण आज जर चुप बेसगे तो सवारेर काई?
  तो भाईयो नाळी नाळी दुकान मांडे पेक्षा एक हो गोर बंजारा संघर्ष समिति इ एक सार्वजनिक समिती छ इ पुर्ण भारतेम एकता लायेसारू च स्थापन किदेचा येरे माध्यमे माईती आपण आपणे समाजेर जो भी मिटायेर कोशीस करिय वोन सबक सिकाळो सकाचा कारण ये लो हानूच फायदो वटारेच वनून मालम छ आपण एकता छेनी तो निश्चय करो निस्वार्थ जुडो अन् समाजेन जोडो आपण से भाई एक जे दन व्हिया वो दन आपणे समाजेर बारेम बोले सारू शुद्धा विचार करनो पडीय येनून
जय सेवालाल 

गजानन डी राठोड
गोर बंजारा संघर्ष समिति भारत