Gajanan D. Rathod

भाई भियाओ
जुडो अन् समाजेन जोडेर कोशिश करो आपणेन सेवालाल बापूर बोल पुरे करेवास आपणेन स्वतः समाज सागरे माई डुबकी लगाणू पडीय कारण आपणो श्रदास्थान स्व. वसंतरावजी नाईक साहेब काई केगो च की तुम्हाला जर बदल घडवायच असेल तर सुरुवात स्वतः पासून करा वजी काई चावच आपणे न अणि सेवालाल बापू जे वाते केगो च वो ताते आपणे न करेर छ करण वो आपणेन सदबुध्दी देरेच म्हणजेच आपण आज समाजहिते चालरे चा इ आपण वोनूर मर्जी ती च कररे चा तो भाईयों स्वतः जुडो अन् समाजे न जोडते चालो गोर बंजारा संघर्ष समिती वडीती मार से भाई वोनून निवेदन छ
चुक भुल माप
जय सेवालाल
जय बंजारा
जय गोर🚩

म…………गजानन डी राठोड
गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत