“Banjara_Samaaj”

👉Pahilar-jamanem_ 100% UnEducated kisaan khetarim kaam kareval log vete, pan vo se samajdaar vete aur Soch-Samjan kaam karte te aur aachar-Vichare wal vete aapan samajer sanskruti na aang layech aur aapan bhasha goar-boli vate karte aayech…undun ek kalach to ek kaleni phir bi aapan samajer vasu ijjat-maryaditi desh malkem jaan kaam karan pet palrech, aur ladai-lapdo karan se ek ven aapan samajen aur sanskruti na bachadrech…

👉Aber-Jamanem_
100% Educated.
Job-Business karewal Ghyani log cha, vo se aapan samajer Sanskrutin dire dire bhulrech aur aapan goar-Boli bhasha chodan dusro bhasha vate kar rech aur aapan samajem pedaven aapan matru bhasha aur aapno samaj chodan dusre samajem jaarech kasen kato undur soch cha banjara samaj nanki jaat cha aur Lipi cheni aur goar-boli vate karato maan-Samaan maleni aur ijjat-maryadi haalvejavach
E se sochan koi samaajem Jud re konti aur se ek ven koi kaam kar re konti aur banjara samaaj develop Karen saat dere konti..aapan se educated samajdaar-hosiyar ghyani log se hanuj karato aapan sudrani aur aapan samaj aur aav jakon pidi bi sudreni aur aapan samajen koi Value/Respect deni..

Aer vasu se goar Bhai na maar vinanti cha
Se banjara samajem judo aur ek ven kaam karo aur se saatem balan aapan samajen aang lejavo aur aapan sanskruti-goar boli bhasha na bachado…
Aapan sudran Aav jakon  pidi bi sudarjaye aur aav jakon pidi ma aapano samaj se samajeti aang riye aur aapan samajen man-samaan maliye aapan samajer Lipi-school ban jaye aur aapno samaaj goar boli bhasa aur sanskruti seti aang riye aav jakon pidi ma banjara samaaj dusar samajeti se desem no-1 vejaye,

Vor vasu goar Bhai abe lagu se sutecho waqt kam cha abe bi jaago aur maatem cha jakon negative soch-vichar se kadan abeti positive soch-vichar karan se banjara samajem judo aur ek saatem balan ek dusren saat den aapan banjara samajen development karer koshis karo aur aapan samajer upar baroso-vishwas karo aur aapan Sevabhayar Naam rakado…

@Remember this,
(Believe+Trust)

=>{“Do or di.!
=>Unity is the Strength.
=>Nothing is impossible”}

“Jaago😇Goar-bhai Jaago”

“JAI🙏SEVALAL”

Editor:
@Basavaraj Rathod.
📱Ph: (mum)
09768034143
(Ktk)09739784546,

Thank u…

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply