बंजारा आभूषण तैय करुन मिळेल

बंजारा समाजाचे खालील साहित्य आर्डर प्रमाणे तयार करुन मिळेल.

१) तितरी, २) टोपली, ३) गुगरी, ४) नळी, ५) पावली, ६) विटी फुला इत्यादी.
संपर्क :-प्रविण जाधव मो.नंबर 9022816530,9823723384
मु. पो.रिठ्ठा तांडा ता.किनवट जि. नांदेड महाराष्ट्र

Leave a Reply