बावन राज = बावन सेटलमेंट ईज आरथ ये लेंगी रचनाकारेनं अभिप्रेत छ.- भिमणी पुत्र मोहन नायक.

लेंगी-

गुंद चारोळी लकडारी मोळी
पकड लिदो सरकार…
गांधी जितोरं..
जितो जितो बावन राज…
गांधी जितोरं…!

बावन राज = बावन सेटलमेंट ईज आरथ ये लेंगी रचनाकारेनं अभिप्रेत छ

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

गोर कैलास डी राठोड ठाणे

संपर्क- 9326791504

Banjara holi lengi

Leave a Reply