Author: Kailash Rathod

अनवाल -“मराठी,हिंदी भाषार प्रभावेती गोर बोलीभाषारो मूळ अस्तित्व धोकेम” :-भिमणीपुत्र मोहन गणुजी नायक

अनवाल -“जतरा मराठी,हिंदी भाषार प्रभावेती गोर बोलीभाषारो मूळ अस्तित्व धोकेम आयो;ओतरा तेलगु अन कानडी भाषाती गोर बोलीभाषारो अस्तित्व धोकेम कोनी आयो.आज भी आंध्र,तेलंगणा,कर्नाटक राज्येमं गोरबोली भाषा सुरक्षित छ.पुर्वाश्रमीर
Read More

गोर बोलीभाषारो अलंकार संपन्न लावण्य रुप – उत्प्रेक्षा…भिमणीपुत्र,

वाते मुंगा मोलारी My swan song गोर बोलीभाषारो अलंकार संपन्न लावण्य रुप – उत्प्रेक्षा… अलंकार संपन्न गोर बोलीभाषारो लावण्य रुप इ गेणागाठा घालन सणगारी हुयी याडीभेनेर रुपेनाई नंजरेमं
Read More

गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – एक चिंतन…!:- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी My swan song गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – एक चिंतन…! गोर बोलीभाषार अभ्यास करतूवणा गोर बोलीभाषारो पेनो (प्राचीनता),ओर जतन करो हूवो परंपरागत मौखिक सायित्य,ओर भाषा
Read More

धनात्री..भिमणीपुत्र मोहन नायक

वाते मुंगा मोलारी My swan song धनात्री…. “हामार तांडेमं पानढाळ करेवाळर ८\१० मनक्यार एक टोळी छ.ओनेनं मोट धनात्रीवाळ कचं.आज ओ से भळन रानेम जान पूजापाती करन धनात्रीर उजळणी
Read More

धडधडी- थरथरी एक वैज्ञानिक सिद्धांत..!:- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी My swan song धडधडी- थरथरी एक वैज्ञानिक सिद्धांत..! “देवीनं बळी देयेर पाट मरेन आरीती करन;मन बेमार पाट बळी देरे छो;येती देवी आपणेनं पावं कोनी ये
Read More

पुस्तक इन्ती पुस्तक करचं..!:- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

राम पोर – “तैलात रक्षेत जलात रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात! मुर्ख हस्ते न दातव्यं ! एवं वदति पुस्तकम् ! तेलेती,पाणीती छेटी रकाडन मार रक्षण करो अन मार भांदणी
Read More

तमारो आजेरो “गोरबोली भाषा विज्ञान अन् व्याकरण ” – एक चिंतन !! भाग – २ ,- मा.राजाराम जाधव,नवी मुंबई,

नायक जी, जय सेवालाल, तमारो आजेरो “गोरबोली भाषा विज्ञान अन् व्याकरण ” – एक चिंतन !! भाग – २ , “गोर बोली भाषारो भाषिक रूप ” ए लेखांके
Read More

गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – चिंतन! भाग २- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी my swan song गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – चिंतन! भाग २ गोर बोलीभाषारो भाषिक रुप – गोर बोलीभाषारो ऐतिहासिक भाषाशास्त्र हूबो करेनं गोर बोलीभाषा मौखिक
Read More

गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – एक चिंतन ! (भाग २ ):- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारीMy swan song गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – एक चिंतन !(भाग २ ) भाषार अभ्यासेमं भाषार सामाजिक डिलेसामू दुर्लक्ष करतूज आयेनी.भाषारो सामाजिक डील कतोज समाजभाषाविज्ञान.”भाषेच्या समाजातील
Read More

गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – एक चिंतन..! :- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी my swan song गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – एक चिंतन..! गोर बोलीमं भाषार अलंकार छ.रस,काव्यगुण अन ओर मालकीर अलंकारिक शब्देती गोर बोलीभाषा परिपूर्ण छ तो
Read More