Author: Kailash Rathod

नंगारार घोरेमं रीजो गोरमाटी,- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी my swan song नंगारार घोरेमं रीजो गोरमाटी! “इ मुंगा मोलारो संदेश छ,विज्ञानवादी,द्रष्टा युगपुरुष क्रांतिसिंह सेवादास माराजेर..! नंगारार घोर संगीत ये भाषेत्तर संप्रेषण,दळणवळण अन् संदेशवहनेर उत्कृष्ट
Read More

गोरमाटी जीवनशैली/ लोकजीवन अन विग्यान..- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी my swan song गोरमाटी जीवनशैली/ लोकजीवन अन विग्यान..! “गोरबोली जथ्या इ एक गणसमाजी लोकजीवन छ.गणसमाजी लोकजीवनेम् व्यक्तीगत मालकीर हक्केर भावना रेयेनी.Each for all All for
Read More

गोर धाटी माईर ‘सुंग’ इ लोककला संप्रेषण,दळणवळण,संदेशवहनेर एक उत्कृष्ट नमूना. – भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी my swan song गोर धाटी माईर ‘सुंग’ इ लोककला संप्रेषण,दळणवळण,संदेशवहनेर एक उत्कृष्ट नमूना ..! “गोरमाटी बोलीभाषिक बनजारा धाटीमं ‘सुंग’ये लोककलान् घणो मोल रच्. होळी,वाया नातरा
Read More

दामणी भांदेरो अन् दामणीर कानी काडेरो इ होळीर समारोप प्रतिकात्मक अनुकरण Symbolic छ.- भिमणी पुत्र मोहन नायक

वाते मुंगा मोलारी my swan song दामणी भांदेरो अन् दामणीर कानी काडेरो इ होळीर समारोप प्रतिकात्मक अनुकरण Symbolic छ…! “गोरमाटी गणसमाजी लोकजीवनेम् साल भरेम् जतरा भी सण –
Read More

लको विज्ञानवादी वचार, भाविष्यवेधी मातेती! बापू लढरो सोतारे, अज्ञानी अशिक्षित जातेती. अमोल नायक.

बापू लढरो सोतारे जातेती! जलमो गोर कुळेमं, याडी भीमणी गणूरे घरं! गोरधाटीर पांग फेडेरो, वचार आयो मातेम वोरं! लको विज्ञानवादी वचार, भाविष्यवेधी मातेती! बापू लढरो सोतारे, अज्ञानी अशिक्षित
Read More

गोरमाटी बोलीभाषाविज्ञान ई बापदार हिंमाणी.- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी my swan song गोरमाटी बोलीभाषाविज्ञान ई बापदार हिंमाणी…! शब्देर उच्चारण पद्धतेपरती भाषारो स्वरूप सिद्ध वच्.शब्देर उच्चारण पद्धतेपरेनं भाषारो स्वतंत्र अस्तित्व बेतावच्.भाषा अन् ओ भाषिक लोकगणेर
Read More

जागतीक महिला दिन विशेष,महिला सर्जनची बॉडी बिल्डिंग मध्ये चमकदार कामगिरी ‘मुंबई श्री’ स्पर्धेत पटकावले रौप्यपदक पहिली भारतीय महिला सर्जन-शरीरसौष्ठवपटू

महिला दिन विशेष महिला सर्जनची बॉडी बिल्डिंग मध्ये चमकदार कामगिरी ‘मुंबई श्री’ स्पर्धेत पटकावले रौप्यपदक पहिली भारतीय महिला सर्जन-शरीरसौष्ठवपटू मुंबई, ता. 7 : शरीरसौष्ठवाच्या क्षेत्रात (बॉडी बिल्डिंग) मनाची
Read More

बावन राज = बावन सेटलमेंट ईज आरथ ये लेंगी रचनाकारेनं अभिप्रेत छ.- भिमणी पुत्र मोहन नायक.

लेंगी- गुंद चारोळी लकडारी मोळी पकड लिदो सरकार… गांधी जितोरं.. जितो जितो बावन राज… गांधी जितोरं…! बावन राज = बावन सेटलमेंट ईज आरथ ये लेंगी रचनाकारेनं अभिप्रेत छ
Read More

गोरमाटी बोलीभाषारो सामाजिक आविष्कार – भिमणी पुत्र मोहन नायक.

वाते मुंगा मोलारी my swan song गोरमाटी बोलीभाषारो सामाजिक आविष्कार – महाप्राण अन् अल्पप्राण व्यंजन उच्चार….. “गोरमाटी बोलीभाषा इ भाषाविज्ञान,वेकरण अन् भाषार अलंकारिक डिलेती संस्कृत भाषार याडी खलणू
Read More

बंजारा इ शब्द अन् भाषाविज्ञान. – भिमणी पुत्र.

वाते मुंगा मोलारी my swan song बंजारा इ शब्द अन् भाषाविज्ञान “भाषाविज्ञान कुणसीज भाषानं श्रेष्ठ अन् कनिष्ठ ठेरायेनी;पणन ध्वनी अन् अर्थेमं सांगड न रो केल् तो ऊ भाषा
Read More