Ashok Rathod

सर्व बंजारा गोरूवास एक समाजकार्य करेवास आपळ एक whatsup येपर ग्रुप चालू कररेचा “बंजारा विवाह बंधन” कोई ये समाजकार्य करेवास उत्सुक हेळू तो “8446111118” नंबरेपर “बंजारा विवाह बंधन” केताळी अँड करळू आपळो कार्य समाजेसारू अमुल्य छ जेरेसारू सब बंजारा गोर भळताळी सहकार्य करळु.
किंवा आपळो नाम आणि मो.न. कमेंट करळु.