Ashok H Chavan

Jai Sewalal
“Jamner Vidhansabha”Matdarsanghatil Sampurna Banjara Samaj Bandhu ani Bhagini yanna “Rashtriya Banjara Tigers,Maharashtra Pradesh”Kadun Aawahan Karnyat yete ki Ya matdar Sanghatun Banjara Samajache Ekmev Umedwar-“Mr.Subhashbhau Tanwar”He Shivsena ya pakshyakadun Ubhe Aahet ani tyanchi nishani “Dhanushya Ban”Hi Aahe.Tari kripaya Samaj Dharmala Jagun Samajbandhawani Subhashbhau Tanwar Yanna Swata Matdan karun ani Aaplya etar Natewaik yanna dekhil(Je Jamner Talukyat Rahat astil)Matdan karayche Sangun Bahusankhya Matani Nivdun Aanave ani Samaj run fedave hi namra vinanti.From-Ashok Chavan General Secretary-Rashtriya Banjara Tigers,Maharashtra Pradesh.Contact-:09595423655/09820860805.

Leave a Reply