Ashok Chavan

Thane Jilha Collector-“Mrs.Dr.Ashvini Joshi”Yanna Banjara Samajachya Samajik Mgnisathi Nivedan Detana-Mr.Ashok Chavan(General Secretary-Rashtriya Banjara Tigers,Maharashtra State.),Mr.Virendra Rathod(Pradesh Sanghatan Sachiv),Mr.Arun Rathod(Navi Mumbai Adhyaksh),Vilas Pawar,Narayan Rathod, Santosh Rathod,& other Rashtriya Banjara Tigers, karykarta.

image

Leave a Reply