A.B Chavan

A.B Chavan
Bharatachi vividhata v ekta keval bharatiy sanvidhana mulech ahe! Bharatiy sanvidhanachi pramanik pane amalbajavani zalyas Bharat vishwatil sarvat balawan v sukhi hoil!
Bandhu sanvidhan surakshit tar desh surakshit, desh surakshit tar rajya surakshit, rajya surakshit , kayade surakshit, samanya janache hit surakshit, tumhi amhi sri purush sarv surakshit! Desh sukhi tar praja sukhi , sanvidhanachya pramanik amalbajavani chi garaj ahe