A. B. Chavan

Bharatiy Banjara samaj karmachari seva  sanstha mumbai kokan vibhagache navnirwachit padadhikari 1) Eaknath Rathod –  chief secretary ( state Head office) 2) Nilesh jadhav – state org secratory 3) Vinayak Rathod – Pradesh sahsachiv 4) Premsing Jadhav – Pradesh Sah sachiv 1) Sudam jadhav – vibhagiy Adhyaksh 2) Sudhakar jadhav – vibhagiy karyadhaksh 3)Suklal chavan -upadhaksh 4) Reshma chavan -upadhyaksh 5) Ashok Rathod – treasurer 6) Anil Rathod – vibhagiy Sachiv 7)Avinash Rathod- sah sachiv 8) Ashok chavan –   sanghatak  sachiv 9) sevalal Rathod – prasidhi pramukh
Gajanan Rathod is legal advisor – BBSKS

Leave a Reply