31 Synonyms of Banjaras, Gotra, Padas

Banjara is one of the biggest ethnic group of India, but it is not a caste as conventionally construed in Indian Society. It does not fall in any category of “Manu Samriti Chatur Varnas”. But it is a Community or Social Group. The name Banjara was derived to them from Sanskrit word of Banaj or Vanijya (Trading) because of their main and age old vocation (prior to British Trade and Raj) of transportation of food grains and other commodities on back of animals, hence the name Banjara was attached to them.

31 Synonyms of Banjaras

THE LIST ‘A’ , 31 SYNONYMS OF BANJARAS
B
1. BANJARA/BANJARE/BANJARI/BANJRA
2. BANJARA NAT OR NAT BANJARA
3. BANJARA SIKH OR SIKH BANJARA
4. BADI BANJARA
5. BAGORA BANJARA
6. BAJIGAR OR BAZIGAR BANJARA
7. BALADIA OR BALDIYA BANJARA
8. BAMANIA BANJARA / BAMANIYA BANJARA
9. BRIJWASI BANJARA
C
10. CHARAN BANJARA
D
11. DIGORA BANJARA
G
12. GAMALIA
13. GAURIA / GWARIA / GVARIA / GAVARIA
14. GAWALIA / GAWAL
15. GOR / GOAR BANJARA
J
16. JOGI BANJARA
K
17. KACHIKIWALE BANJARAS / KACHRIWALA BANJARA
18. KANCHAN
19. KANGI / KANGASHIYA BANJARA
L
20. LABAN / LABANA/ LOBANA /LABHAN / LABHANA
21. LADENIA / LADONIA / LADONIA BANJARA
22. LAMAN BANJARA
23. LAMANI / LAMBANI / LAMBHANI / LAMBANA
24. LAMBADA / LAMBARA / LAMBADE / LAMBADI /LAMBADIS
25. LATHORE / RATHORE
N
26. NAIK / NAYAK / NAIKDA / NAYAKA
R
27. ROHIDAS BANJARA
S
28. SINGARI / SHINGADYA BANJARA / SHINGDE BANJARA
29. SIRKIBAND / SIRKIWALA / SIRKIWALE / SIRKI BANJARA
30. SUGALI / SUGALIS
V
31. VANJARA / VANZARA / VANAZARA

12 SUB CASTES OF BANJARAS

D
1. DHALI / DHALIA
2. DHANAKUTE / DHANKUTE BANJARA
3. DHADI / DHARI BANJARA
4. KANJAR
M
5. MARU BANJARA
6. MATHURA / MATHURE BANJARA / MATHURA BANJARI
7. MATHURA LABHAN / MATHURE LABHANI
N
8. NAVI BANJARA
9. OSARIA
10. PHANADE BANJARA
S
11. SIKLIGAR BANJARA
12. SANAR / SUNAR BANJARA

————————————————————————————————–

Gotras and Paadaas (Sub Gotras) of Banjara

————————————————————————————

Gotra and Sub Gotras of Banjara

To make about these 6 main Gothras and their Paadaas / Sub Gotras / Sub Sects properly understood by educated, modern high-tech younger generation, who are more urbanised and have lost touch with age old Tanda (rural) culture and also that many have become NRIs, therefore, we are giving straight-forward informations on main 6 major Gothras, and their Paadaas / Sub Sects as below:

CHHO GOTH CHAUHAN
1. MOOD
2. KELOOTH
3. SABAVAT
4. KORRA / KURHA
5. LAAVADIYA
6. PAALTHIYA

BAARE GOTH PAMHAAR / PAWAR / PARMAR
1. VISLAVATH
2. AAMGOTH
3. JHARAPALA
4. AAYOTH
5. CHAAYOTH
6. BAANI / VAANI
7. THARABAABI / SARABAANI
8. VINJRAVATH / BRINJRAVATH / VIJALOTH
9. WAANKDOTH
10. LUNASAVATH / NUNASAVATH
11. LOKAVATH
12. GORAM / GORAMO

BAARE GOTH AND CHOUD PAADAA = 26 VADATIYA (BADATIYA)
1. BAADA
2. BODA
3. LAAKA
4. LUNA
5. DHAARA
6. GHUGAL
7. HAALAA
8. KHUNASI
9. BHAROTH
10. MALOTH
11. AJMERA
12. THERA
(NEXT 14 PAADAAS OF VADATIYA)
13. KAANAVATH
14. NARANAVATH
15. DOULAAVATH
16. DHARMAVATH
17. CHITRAVATH
18. LAALAVATH
19. KESAVATH
20. MOOSAVATH
21. NAATHAVATH
22. TOKARAVATH
23. BIDAANO
24. LOGAALA
25. JHOONDVAANO
26. LAMBAADHOTA

GYAAR GOTH BANOTH
1. AALOTH
2. AADOTH / ADE
3. JAATOTH
4. MUNSAVATH
5. DHONAVATH
6. PAANAVATH
7. VADHASSOTH
8. KUTHAVATH
9. LAAVARI
10. DHEERAVATH
11. BAADOKA

SAATH GOTH RATHOD AND 56 PAADAAS = 63
1. AALAN
2. BAALAN
3. MOHAN
4. MUCHHAAL
5. DHARAMSOT
6. GOLE
7. BHUKIYA
NEXT 56 PAADAAS OF RATHOD
8. HOLAANI
9. OLAANI
10. MOLAANI
11. THOLAANI
12. GOLAANI
13. BHOORAVATH
14. GOREEBAVATH
15. DAASAVATH
16. KAABA
17. VEEROTH (BEEROTH)
18. JAAGOTH
19. DAALWANE
20. VARASGHAANE
21. MAANGKHANE
22. BALDHAANE
23. SOTHARIYA
24. AATBHAYYA
25. SAAVAARE
26. SABAANO
27. SAABAANA
28. RAAMDAANO
29. PEROJAANO
30. RATVAANO
31. RAAMRAANO
32. ALAAVALEEYA
33. DHAKALIYA
34. ROJWAANE
35. JATTOTH
36. BHEEKAA 37. DEDA
38. DUNGER
39. MEGAVATH
40. HAARAVATH
41. MERAVALI
42. ELAASI
43. MELAASI
44. AANAA
45. ARSI
46. LAKSOTH
47. JAMANAVATH
48. BHUNSOTH
49. HAAPAAVATH
50. KHOLA
51. KHAATROTH
52. MODRECHA
53. MEPALAAN
54. RAATHLA
55. VEDI
56. JAALPOTH
57. RAMANYA
58. ROOPAAVATH
59. DOODAVATH
60. CHAAPAAVATH
61. DAALU
62. PERA
63. DADU

SAATH GOTH KHAMDARIS AND 63 PAADAAS = 70
1. RAAMAVATH
2. VUDAVATH
3. KARAMTHOT
4. DHARANAVATH 5. PAATHALOTH
6. THENSOTH
7. DEVSOTH
(NEXT 63 PAADAAS OR SUB SECTS OF KHAMDARIS)
8. DEPAVATH
9. DHANAVATH
10. BHOJAVATH
11. THAALAVATH
12. MERAVATH
13. RANSOTH
14. POONAVATH
15. RATTA OR RATTAVATH
16. RAANAAVAALO
17. RANJITVAALO
18. GAJA
19. ROODA
20. HEERA
21. KAMMA OR KHAMMA
22. NAGGA
23. OODAVATH
24. CHAAMPAVATH
25. LOLA
26. NARAMAND
27. CHOODAVATH
28. KAPOOR
29. DEVI
30. DAAS
31. DESA
32. THAAKAR
33. MEGA
34. THOLACHA
35. LACHAMA
36. DHAAKU
37. HAANKU
38. SOMA
39. HOBA
40. KHAANAVAALO
41. DEVJIVAALO
42. GHANAVAALO
43. PEMAVAALO
44. HEEBAVAALO OR HEEBAVATH
45. MANNOTH
46. RAAJAVATH
47. MEERAJOTH
48. JETHAVATH
49. KUMBAVATH
50. KHEEMAVATH
51. SAALAVATH
52. BHAANAVATH
53. LOTAVATH
54. PEETHAVATH
55. DHEGAVATH
56. DUNGAVATH
57. NENAVATH
58. KHETHAVATH
59. DHAANAVATH
60. MAADHU
61. KARAMCHAND
62. RATHNA
63. BHOJA
64. GANGAVATH
65. MAANGAVATH
66. CHETAVATH
67. TOVAALO / TOHAVATH
68. PADMAVATH OR PACHANOTH
69. GAALAVATH
70. CHEEMAN

———————————————————————————————-

GOTRAS AND PAADAS OF BAZIGARS (GOAARS)

DHARAMSOT (PAADAAS, THAMMAS, NAAVAANS): MIAANE, MAANEKE, RAAJUKE, SAAGRIYEKE, KESRIYEKE, FARIDEKE, LACHHMAAR, SHEHRIKE, GULAABEKE, KHEEVEKE, RULIYEKE, DARBAARIKE, BAGHAANE, KISANKE, AANDHEKE, AADWAANE, DHAAKLIYEKE, KHEMRAJKE, CHHATTUKE, SIKHNIWAALE, LAHORIKE, BALLUKE, SAHIYEKE, GAJJUKE, GANDHUKE, DADDUKE, PANNEKE, TELIKE, GURDIAALEKE, DULLEKE, VEERWAANE, BHATTIKE, TUNDIKE, BAALUKE, OOTHHNIWAALE, DIAALEKE, RATWAANE, RAAMTAAYE, RAISIM.

MUCHHAAL (PAADAAS, THAMMAS, NAAVAANS): BATIYEKE, MATHRIYEKE, SAAHOKE, VADAANE, DHYOT, MALLIKE, BAAJEKE, LOHEKE, ROOREKE, JHAGRUKE, KHETIYEKE, BEGUKE, BHAANEKE, NANDA, JHOTEKUT, KAMAALUKE, FIROJIKE, PAGRIKE, DHAAKIKE, ABHJAANE, NICHGHARE, BHALAANE, JAMSHERA, GHOGARHIYEKE, RORHEKE, SAMSAAYE, SOOBEKE, SOTRIYEKE.

VALJOT (RUPANA, BINJLOT, BARJOT) (PAADAAS, THAMMAS, NAAVAANS): : RAAMEKE, DULCHIKE, DAASIYEKE, BAASHEKE, MIRCHBHOR, JASSUKE, KOKLIYEKE, BAALEKE, JOGIKE, CHANANKE, BAAGHEKE, KUKADMAAR, RANHMAAR, GAADEKE, ROOPEKE, BADRUKE, DHAAYIYEKE, MAAYIYEKE, BUKKANKE, KACHARBHANN, HARIKE, DESRAJKE, BILLEKE, HAJAARIKE, PANDIYEKE.

NAAMSOT (PAADAAS, THAMMAS, NAAVAANS): :BHUJAANE, MASADDIKE, GHANOT, KURRE, HEEREKE, GOAD, JATTKE, DOLEKE, TAARIKE.

BINJHRAWAT (PAADAAS, THAMMAS, NAAVAANS): BEENJHEKE, MUTHHEKE, NARSOT, CHORTEKE.

VADTIA OR BADTIYA (PAADAAS, THAMMAS, NAAVAANS): BOHTHEKE, LALKA, JODHEKE, GODRIKE, DULLIKE, RAYIYEKE, TATTUYEKE, GURIYEKE, GODALKE, BOORHEKE, SOOREKE, KAAMREKE, SAMTUKE, GALIWAALE, DALIYEKE, RANJHEKE, BAKHSHIKE, BULIKE, MAALIKE, FEEDOKE, KAAYIYEKE, KHARASIYEKE, ROORHEKE, PESHIKE, CHAMARIKE, BOHRHKE, FATTUKE, GDAR, MAANUKE, SAWAJIKE, MASANDEKE, HARIYEKE, DANDEDHAARI, PAHUKE, GAJEKE, GANDEKE, TOPEKE, CHITHARHKE.

BHUKIYA

Source: Kamal Dharmsoth, www.banjaratimes.com

4 Comments
  1. Avatar
  2. Avatar
  3. Avatar
  4. Avatar

Leave a Reply