Month: September 2020

वसंतराव नाईक साहेबाला भारतरत्न मिळावे व गोरबोली बंजारा भाषा भाषेला राजभाषा म्हणून घोषित करावे

वसंतराव नाईक साहेबाला भारतरत्न मिळावे व गोरबोली बंजारा भाषा भाषेला राजभाषा म्हणून घोषित करावे यासाठी राष्ट्रीय बंजारा परिषद मानोरा येथे संपन्न. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतरावजी नाईक साहेब यांना
Read More