Month: August 2019

गोर बोलीभाषाविज्ञान अन गोर जीवनशैली – चिंता अन चिंतन.. Cociolingustics..! – भिमणीपुत्र

वाते मुंगा मोलारीMy swan songगोर बोलीभाषाविज्ञान अन गोर जीवनशैली – चिंता अन चिंतन.. Cociolingustics..!गोर बोलीभाषा इ गोर गणसमाजेर जडणघडणेती निगडीत छ.गोर बोलीभाषा माईती गोर गणसमाजेर स्वतंत्र जीवनशैली वाचतू
Read More

“शिवपार्वतीरो आदिम रुप गणगोर”;- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

अनवाल – “शिवपार्वतीरो आदिम रुप गणगोर” ई निसर्गशक्तीरो ऊर्जामय संयुक्त स्त्रीपुरुष रुप छ.कांयी कांयी तांडेमं गणगोर ये संयुक्त आदिम देवतार नातो ‘राधाकृष्णेती’जोडन गणगोरेर जागं राधाकृष्णेर प्रतिमार पूजा करेर
Read More

गोर बोलीभाषा सौंदर्य – अपहुन्ती अलंकार – भिमणीपुत्र,

वाते मुंगा मोलारीMy swan songगोर बोलीभाषा सौंदर्य –अपहुन्ती अलंकार –अर्थालंकारेमं जे वस्तूनं उपमा देन रचं ओनं उपमेय कचं अन जे वस्तूर उपमा देन रचं ओनं उपमान कचं जसो
Read More

अनवाल -“मराठी,हिंदी भाषार प्रभावेती गोर बोलीभाषारो मूळ अस्तित्व धोकेम” :-भिमणीपुत्र मोहन गणुजी नायक

अनवाल -“जतरा मराठी,हिंदी भाषार प्रभावेती गोर बोलीभाषारो मूळ अस्तित्व धोकेम आयो;ओतरा तेलगु अन कानडी भाषाती गोर बोलीभाषारो अस्तित्व धोकेम कोनी आयो.आज भी आंध्र,तेलंगणा,कर्नाटक राज्येमं गोरबोली भाषा सुरक्षित छ.पुर्वाश्रमीर
Read More

गोर बोलीभाषारो अलंकार संपन्न लावण्य रुप – उत्प्रेक्षा…भिमणीपुत्र,

वाते मुंगा मोलारी My swan song गोर बोलीभाषारो अलंकार संपन्न लावण्य रुप – उत्प्रेक्षा… अलंकार संपन्न गोर बोलीभाषारो लावण्य रुप इ गेणागाठा घालन सणगारी हुयी याडीभेनेर रुपेनाई नंजरेमं
Read More

गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – एक चिंतन…!:- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी My swan song गोर बोलीभाषाविज्ञान अन व्याकरण – एक चिंतन…! गोर बोलीभाषार अभ्यास करतूवणा गोर बोलीभाषारो पेनो (प्राचीनता),ओर जतन करो हूवो परंपरागत मौखिक सायित्य,ओर भाषा
Read More

धनात्री..भिमणीपुत्र मोहन नायक

वाते मुंगा मोलारी My swan song धनात्री…. “हामार तांडेमं पानढाळ करेवाळर ८\१० मनक्यार एक टोळी छ.ओनेनं मोट धनात्रीवाळ कचं.आज ओ से भळन रानेम जान पूजापाती करन धनात्रीर उजळणी
Read More

धडधडी- थरथरी एक वैज्ञानिक सिद्धांत..!:- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी My swan song धडधडी- थरथरी एक वैज्ञानिक सिद्धांत..! “देवीनं बळी देयेर पाट मरेन आरीती करन;मन बेमार पाट बळी देरे छो;येती देवी आपणेनं पावं कोनी ये
Read More