Month: September 2017

​!!बेटी बचावो!!  बंजारा बोली कविता, कवी: सुरेश मं.राठोड़  

!!बेटी बचावो!!  बंजारा बोली कविता, कवी: सुरेश मं.राठोड़  काटोल नागपूर कोई केरी छेनी जगेमं..? सासरो देरे पगं-पगेमं…..!!धृ!! बेटी जन्म पाप केराव ..! बेटा सारु नवस कराव.!! कोई बेटीन
Read More

​!!बेटी बचावो!!  बंजारा बोली कविता, कवी: सुरेश मं.राठोड़  

!!बेटी बचावो!!  बंजारा बोली कविता, कवी: सुरेश मं.राठोड़  काटोल नागपूर कोई केरी छेनी जगेमं..? सासरो देरे पगं-पगेमं…..!!धृ!! बेटी जन्म पाप केराव ..! बेटा सारु नवस कराव.!! कोई बेटीन
Read More

“पो बांधण कोरे तारण”दसरावेर आरती वतारेर संस्कृति 

पो बांधण  कोळे तारण परतेक आनेर कन बांधेवाळ आन जणगाणीर कोळ तारेवाळ याडी सगळतीर दसरावेर चोखो पूरेरवणा आरत वताराछ.  चांदा       सूरीयारी धरती      मातारी
Read More

“उबुंटू’ What is a Ubuntu”?

​”‘उबुंटू’ what is a Ubuntu ?” ‘उबुंटू’ Ubuntu ऐकलाय ना शब्द….! ऐकला असेलच आणि नसेल ऐकला! वाचला तर आता तरी लक्षात आला असेलच……. उबुंटू वाचल्यावर काही विचीत्र आणि
Read More

गोबरेर मोल,सोने बरोबर तोल ! :युवा पीढ़ीरो कवि लखनकुमार जाधव,

​गोबरेर मोल,सोनेबरोबर तोल गावडी बळद भेसी कनेती मळचं आपणेन गोबर कीरती वोरी चारीवडी धेन लगान वाचो घडीभर (1) पेना कतो घरेर मायी-बारं सडा सारवण करतेते बारीक बारीक जीवजंतू
Read More

​”राष्ट्रिय सेवा गौरव”पुरस्कार देवूनअँड रमेश खेमू राठोड यांना सन्मानित करण्यात आले

                समाजामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्याना काव्य मित्र संस्थेकडून दिला जाणारा सर्वोच्च राष्ट्रीय सेवा गौरव पुरस्कार दिनांक 24/09/2017,वार-रविवार रोजी,चैतन्य सभागृह चिंचवड-पुणे येथे
Read More

“डावरा”  कवि: डॉ. दिलीप जाधव

डावरा दादा कच दादीन..  सुकागी मुंग वडदन सोयाबीन  सुकायलाग वावरा सांबळी काई फलाळी करा आपळ डावरा !!ह१!!   वडदेन खागे वांदर अण  तुरी खागे ढोर पळाटीन बुंडा छेनी
Read More

“चोर” ऐक कवीता, कवि: निरंजन मुड.

आपन समाजेर काहीक गणगोत, समाजे वास, स्वतार संसारेमायीती, वेळेम वेळ काढकाणी समाजेर हितेवास, काही न काही लकते आरेच. तो काहीक ढेड साणे लोक, लकेवाळेर मनोबाल कम कररेच, लकेवाळेर
Read More