Month: October 2016

दवाळी.

👉 दवाळी 👈 दवाळी नानकी छ करन पूनमेन कराछा. दवाळीन कूंवारी छोरी “मेरा” मांघं छ. द + वाळी = दवाळी. थाळी भरी मोती,  वीरा रे घरं देती. वीरा
Read More

खरच आपणास अस्सल, फाडफाड इंग्रजी बोलायचे आहे?  जगात प्रथमतः गोर बंजारा इतिहासात लवकरच प्रकाशित होत आहे

​*जय सेवालाल जय गोर*        *जय वसंत* ???????????????????????????????????????????????????????? *खरच आपणास अस्सल, फाडफाड इंग्रजी बोलायचे आहे?  जगात प्रथमतः गोर बंजारा इतिहासात*—–  *लवकरच प्रकाशित होत*      
Read More

खरच आपणास अस्सल, फाडफाड इंग्रजी बोलायचे आहे?  जगात प्रथमतः गोर बंजारा इतिहासात लवकरच प्रकाशित होत आहे

​*जय सेवालाल जय गोर*        *जय वसंत* ???????????????????????????????????????????????????????? *खरच आपणास अस्सल, फाडफाड इंग्रजी बोलायचे आहे?  जगात प्रथमतः गोर बंजारा इतिहासात*—–  *लवकरच प्रकाशित होत*      
Read More

“आब गोरबोलीम इंग्लिश बोलेरो सिका”- लेखक प्रा. संतोष हुनासिंग राठोड 

दनीयाम पेलीबार गोरबोलीर करा वापर इंग्लिश बोले सारू….! से विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी न सुचित करें आरोच की आपणेन इंग्लिश वाचेर अन बोलेर वेगो सोपा वोर सारू एक पुस्तक
Read More

भारत माता की जय “चायना वस्तू मुक्त करूया” एक पाउल देशासाठी – गावकरी सेवा संस्था पातलीपाडा, डोंगरीपाडा ठाणे प. 

प्रतिनिधि – गजानन डी. राठोड चिफ एडीटर – बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट – www.goarbanjara.com भ्रमणध्वनी – 9619401377
Read More

सगायीर कसळत.

*सगायीर कसळात* रामराम. पंछ पंछायत राजाभोजेर सभा. पचारे लाख आनपचारे सवा लाक रं नायेक. सगायी परकन कीद, दोयी भात वूपर कांटा परमळ मारे मायी बेटो दूदाळो र नायेक,
Read More

“समाज घडविण्यासाठी हवे सकारात्मक विचार”

“विचारांचं सामथ्र्य फार मोठं असतं. असं म्हटलं जातं की, विचारांनीच माणूस घडतो. सकारात्मक विचार करणाऱ्यांची स्वतःची व् सामाजिक प्रगती लवकर होताना दिसते. त्याउलट नकारात्मक विचार करणाऱ्यांना खूप अडचणींना सामोरं
Read More

“अत्याचार सहन करण्या पेक्षा मेलेले बरे”

अत्याचार सहन करण्या पेक्षा मेलेले बरे!! समाज एकसंघ करावयाचे असेल तर सर्व संघटनेच्या लोकांनी सयुक्तिक पणे आपले विचार विनिमय करून उद्धेश सफल करने योग्य होईल आपआपसातील वैचारिक मतभेद
Read More