Month: July 2016

“प्रार्थमिक शिक्षण सुधारणेचा पाया आहे”

*जय सेवालाल जय वसंत* ________________ माझ्या गोरबंजारा बांधवांनो  *प्राथमिक शिक्षण* सर्व सुधारणाचा पाया आहे.* ही बाब लक्षात घेवून  *वसंतरावजी नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ*  *वतीने*  *आयोजित जनजागृती*    
Read More

“संविधान वाचन व जन जागृति अभियान भाग क्र.9

*जय सेवालाल जय वसंत* ???????????????????????? *वसंतरावजी नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ* द्वारा आयोजित **** ???????????????????????? *भारतीय संविधान वाचन व जन जागृती अभियान* ???????????????????????????????????????????????? *भाग-9 *वाचा* *भारतीय  संविधान* *भारतीय घटनेची
Read More

“संविधान वाचन व जन जागृति अभियान भाग क्र.8

*जय सेवालाल जय वसंत* ???????????????????????? *वसंतरावजी नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ* द्वारा आयोजित **** ???????????????????????? *भारतीय संविधान वाचन व जन जागृती अभियान* ???????????????????????????????????????????????? *भाग–8 *वाचा* *भारतीय  संविधान* ***************** *कलमांचा
Read More

गोरमाटी तीजेर गीत -Banjara Teej Songs

मारो हारो जवारा ये घवूंला डोडरीया मारो हारो जवारा ये घवूंला डोडरीया तोनं कूण पेरायो तीज घवूंला डोडरीया तोनं कूण पेरायो तीज घूवंला डोडरीया तोनं दादा पेरायो तीज
Read More

तिज बोयेर गिद – Banjara Teej Songs

????????????????????????????   ???????????????????????????? मारो हारो जवारो ये घऊँला डेडरीया मारो हारो जवारो ये घऊँला  डेडरीया तारो कुण बोया यो तिज घऊँमा डेडरीया तारो कुण बोया यो तिज घऊँला
Read More

“शिक्षण प्रबोधन”

​!!! शिक्षण प्रबोधन :१ !!!    शिक्षण हा आपल्याला सुखी बनवणारा एकमेव मार्ग,म्हणून आपल्या मुलांच्या शिक्षणा बद्दल विशेष काळजी घेतली पहिजे.शिक्षणा विषयी प्रबोधन :- 1)आपलं मूल शिकले पाहिजे
Read More

संविधान वाचन व जन जागृति अभियान भाग क्र.6

*जय सेवालाल जय वसंत* ???????????????????????? *वसंतरावजी नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ* द्वारा आयोजित **** ???????????????????????? *भारतीय संविधान वाचन व जन जागृती अभियान* ???????????????????????????????????????????????? *भाग–7*वाचा *भारतीय  संविधान* *************** *मूलभूत अधिकार*
Read More

“संविधान वाचन व जन जागृति अभियान भाग” क्र.7

*जय सेवालाल जय वसंत* _____________________ *वसंतरावजी नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ* द्वारा आयोजित *** _____________________ *भारतीय संविधान वाचन व जन जागृती अभियान* *भाग–6 *वाचा* *भारतीय  संविधान*   *संघराज्य प्रणाली*
Read More

“संविधान वाचन व जन जागृति अभियान भाग क्र 5

*जय सेवालाल जय वसंत* ______________________________ *वसंतरावजी नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ* द्वारा आयोजित **** ______________________________ *भारतीय संविधान वाचन व जन जागृती अभियान* ______________________________ *भाग–4  *वाचा* *भारतीय  संविधान* *************************** *  
Read More

“संविधान वाचन व जन जागृति अभियान भाग क्र.4

*जय सेवालाल जय वसंत* *********************** *वसंतरावजी नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ* द्वारा आयोजित **** ______________________________ *भारतीय संविधान वाचन व जन जागृती अभियान* *भाग–4  *वाचा* *भारतीय  संविधान*    !!**************************!! *  
Read More