15/4/2016 रामनवमी ये दन उमरी ,पोहरागड यत लोकाअर्पण वेवालो छ.

प्रतिनीधी….
रविराज एस. पवार 08976305533

जय गोर, जय सेवालाल, जय हमुलाल.

    आपणेन कलायेन आनंद वेरोच की गोर ” गोर बंजारा समाजेर पहीलो  धर्मपीठ”15/4/2016 रामनवमी ये दन उमरी ,पोहरागड यत लोकाअर्पण वेवालो छ.
****************************
     –कार्यक्रम रुपरेषा–
1) 11/4/2016 ये दन परबाती 9 .वाजता “हमुलाल महाराज मंदीर, तिथक्षेत्र अथनी  विजापुर यतेत पालखीन सुरवात आन – सोलापूर- अक्कलकोट सांज 7 वाजता  वत मुक्काम.
2) 12/4/2016 ये दन  शांतिस्थल अक्कलकोट ती पालखी प्रस्थान – तुलजापुर- औसा- लातूर – चाकुर – अहमदपूर- लोहा-नादेड-  उमरखेड़ न सांज 7 वाजता महाप्रसाद  व मुकाम
3) 13/4/2016 परबाती उमरखेड ती सुरवात – पुसद पोहरादेवीर दर्शन  आन भक्तीधामे वडी मेरवणुक वत सांज 7 वाजेती रातभर भजन, गोर बंजारा सांस्क्रुतीक कार्यक्रम
4)14/4/2016 पहाटे 4 ती 9  देवदेवता प्रतिष्ठान, साहित्य परीषद  व ईतर कार्यक्रम पुरो दन सांज 7 वाजता भजन जागरन.
5) 15/4/2016 परबाती 6 वाजता  रामनवमी महाभोग व 11 वाजता ” गोर बंजारा भक्तीधाम”  लोकअरपन सोहळा.
———————————————-
      –मिरवणुक–
ढोल,ताशा बँजो, डीजे , लेझीम पथक, शाही मिरवणुक हत्ती, घोडे, भजन, रथ, गोर बंजारा संस्कृतीसह  पालखीची मिरवणुक निकले वालच.
=======================
      -उपस्थित रेवाल प्रमुख-
1) मा. नरेंद् मोदी साहेब, पंतप्रधान
2) मा. शरदचन्द्र पवार साहेब
3) मा. अमित शहा साहेब
4) मा. देवेद्र फडनवीस साहेब
अजी अनेक मान्यवर आयवाल छ
तरी आपन से गोर भायी/भेने , नायक/नायकण, कारभारी/ कारभारण ,डावसाण आणु आन कार्यक्रमेर शोबा बडानू इ वीनंती
=======================
पालखी यात्रा दकाले वाल गोर बंजारा संस्कृती सोबत 2000 गाडी.
!!!!!!!!!”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
गोर छा, गोर करीया, मुओ मलक सरजीत करीयां , गोरुरो राज लाया, सेवालाल बापु तारो बोल खरो करीया!
प्रकाश राठोड
अध्यक्ष
जय सेवालाल गोर बंजारा प्रतिष्ठान
8976612843
image