???????????
मंदिर भांदे सी काळ कटेनी

सिकसणे सी मोठो कायी छेनी
साळा सिकेबना मुंडांग जायेनी
गरीबे रो कडापो कमी हेयेनी
मंदिर भांदे सी काळं कटेनी…..||१||

तम मत बणो देवं भोळा
तम सिकलो शिक्षण शाळा
देव पुजेसी नोकरी मळेनी
मंदिर भांदेसी काळं कटेनी…..||२||

याडी बापज तमारे खरे देव
वोनुर हुकुम सर माथं लेवो
वोनुरे बना भलो कोयी सोचेनी
मंदिर भांदेसी काळं कटेनी….||३||

मंदिरे सारू जर निधी हेगी गोळा
सारी हेन हेजावो एकजाग भेळा
वो पिसारे वाचनालय बणावोनी
मंदिर भांदेसी काळं कटेनी…..||४||

कोयी तोडरे छ, मारे भाई साटा
कोयी फोडरे छ मारे भाई भाटा
वोनुरे बेटबेटान शिक्षण मळेनी
मंदिर भांदेसी काळं कटेनी……||५||

मंदिर कोनी भांदे पेना रे लोकं
कोतळी मायी साती याडी गोकं
बाप दादारो आदर्श जरा लेवनी
मंदिर भांदेसी काळं कटेनी…..||६||

मंदिर भांदो मत केरी तारी धाटी
भाटा पुजो मत केरी तारी धाटी
पेना धाटी रो अभ्यास करं लेवनी
मंदिर भांदेसी काळं कटेनी…..||७||

जिजा हारपणि रो केणो मत सणो
पेनारी धाटी री वातं तम मानो
पेना बेडे विच्यारी गोर हेतेनी
मंदिर भांदेसी काळं कटेनी…..||८||

हारपणि जिजा राठोड