तमारो आजेरो “गोरबोली भाषा विज्ञान अन् व्याकरण ” – एक चिंतन !! भाग – २ ,- मा.राजाराम जाधव,नवी मुंबई,

नायक जी,
जय सेवालाल,

तमारो आजेरो “गोरबोली भाषा विज्ञान अन् व्याकरण ” – एक चिंतन !! भाग – २ ,
“गोर बोली भाषारो भाषिक रूप ” ए लेखांके माईर चिंतनशील भाग, म्हणजे गोर बोलीभाषान कुणशीही स्वतंत्र लिपी न रेता भी एक मौखिक साहित्य घणो मौलिक सिध्द व्हच . म्हणजेच, गोर बोलीभाषा रो भाषाशास्त्र किंवा व्याकरण शास्त्रेर अभ्यासेरे धर्तीपर जरी आज ओरो साहित्य उपलब्ध कोणी व्हीय, तरीपण गोरबोली भाषा रो अभ्यास करेवाळे शास्त्रज्ञेन / संशोधकेन / अभ्यासकेन एक नवीन क्षेत्र / खमंग खुराक मळगीछ , इ तमारो निष्कर्ष / केणो अगदी खरो छ / सार्थ छ .

नायक जी, तम जे सिध्दांत ए लेखांकेम मांडे की, ” गोरबोली भाषा माईरो मौखिक साहित्य ई कुणसीभी इतर भाषामाईर साहित्येर झेरॉक्स प्रत / कॉपी छेनी ” ( Gor Boli dilect & its Oral Literature isn’t the Xerox Copy of any other Spoken Languages ) ई वात गोरबोली मौखिक भाषा वाड्ंमयेर दृष्टीती अतिशय मौलिक ठरंछ .

ए संदर्भेम तमारो निष्कर्ष / मनेमाईर खंत व्यक्त किदे छो की, गोर बोली साहित्येर सामाजिक अभिव्यक्तीरो थाव लेयेन आपणे समाजेमाईर उच्च शिक्षीत प्राध्यापक , भाषा शास्त्रज्ञ – संशोधक – अभ्यासक आज दुबळे ठररेछ. आन् इछ वात गोरबोली भाषा मौखिक साहित्येरो दुर्देव छ , तमार इ खंतच समाजेर नवीन संशोधक पिढीनं प्रेरणा दिय् आणि आपणे गोर बोली साहित्येर
एक संशोधनपर उत्कृष्ठ साहित्य निर्मिती करेम आय ईछ अपेक्षा डॉ. दिनेश से. राठोड, डॉ. प्रकाश राठोड, डॉ. अशोक पवार, डॉ विरा राठोड ए नवीन पिढीन सेवालाल बापू, सामकी याडी सुबुद्धी द इछ आरदास करताणी , तमारे साहित्यिक अभ्यासेन नमन करूछू !!

तमारो स्नेहांकित,

राजाराम जाधव,
नवी मुंबई ,
दि. ३०.०७ १९

सौजन्य – गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र,

Leave a Reply