​’नायक बणेर छ’ कवि=  एकनाथ गोफणे 

‘नायक बणेर छ’

…………………………………………

देख बेटा,

     आपणेन कोई वळखतेते कोनी

     आपणेती कोई बोलतेते कोनी

    आपण बोला गोरमाटीम,

   तो , सारी हासतेते

आपणो जगणो , कोईच 

समजन लेतेते कोनी

ओनूर भाषाम , संघर्ष आपणो

लकतेते कोनी ………
      पेनार दनेम, जंगल खोळा हिंडतेते आपण.

हिंमतेती चालतेते,

निसर्गेर रंग देखतेते,

वाघेती लढतेते,

साळ्यार ढंग वळखतेते…
पण  बेटा

आज समीया बदलगो

तरी ,आज 
वाघे सरीखोच लढेर छ,

लबाडेर ढंग वळखेर छ.

आपणो दुख आपणीच 

लकणीम मांडेरछ…

कर्म करेवाळो 

‘हिंमतवान सेवा ‘ बणेर छ.

खूप शिकन एकदन

‘ नायक ‘ बणेर छ.
करन केरो छू, बेटा

आळस छोड ,

सेवा विचारेती 

‘मनेर तार जोड ‘.

बुद्धीर वजाळेती, 

सोताच 

सोतार जीवनेम ‘ दिवो ‘ लगादं….

सोतार जीवनेम ‘ दिवो ‘ लगादं….

………

रचना : एकनाथ गोफणे

एकनाथ गोफणे

प्रमुख प्रतिनिधि : रविराज एस. पवार 

Website = www.GoarBanjara.com

8976305533

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply