​आपण समाजेर विकास ना शतचंडी यज्ञ करेती विये ना बकरा काटेती विये

समाजेर विकास विये तो फक्त मेहनत उद्योग वेवसाय करन पिसा कमान बेटी बेटान शिक्षित करेती विये।                                      जर तमेन समाजेर भलो करेर छ या समाज हितेम काम करेर छ तो आवो एक जाग अन से समाज प्रेमी एक जाग आन समाजेर एकता विकासेवास नियम नियोजन करन वास्तविक याने प्रैक्टिकल काम करा, अन समाजेर गोर गरिबेन वोनुर प्रगति वास पिसा कामान बचत करेवास समज देन वोनुर नवी पीडिन शिक्षित बणायेवास शिक दो।                          तोज आपण समाजेर एकता विकास विये, अन आपण समाजेरो नाम रोशन विये।                                      तमारो अन समाजेरो शुभ चिंतक रविराज टी राठोड़ संयोजक जी बी एस एस भारत, संपादक राज बंजारा

प्रतिनिधी

राज एस राठोड

9768252373

Leave a Reply