होळीर लेंघी. ​लेगो लेगो रे झोलेम बलान

holi-gor-banjara

लेगो लेगो रे झोलेम बलान
रसीया रस लेगो ….!!
पाघडी तो वाळो रे भायी रं हामारो
वू तो लोवडी वाळी ये नारं
रसीया रस लेगो …!!
लेगो लेगो रे झोलेम बलान
रसीया रस लेगो ..!!
कलढा तो वाळो भायी रं हामारो
वू तो चूढेवाळी ये नारं
रसीया रस लेगो …!!
लेगो लेगो रे झोलेम बलान
रसीया रस लेगो … !!
मूछे तो वाळो भायी रं हामारो
वू तो भूरीयावाळी ये नारं
रसीया रस लेगो …!!
लेगो लेगो रे झोलेम बलान
रसीया रस लेगो ….!!
— वीसयाल बंढीया लूणसावत .

9158580867
प्रमुख प्रतिनीधी.

रविराज एस. पवार

www.goarbanjara.com

से गणगोतेन मारोजा छ, तमार जो भी समाज हीतेरी मेसेज वीयेतो मार नंबरे पर तमार मेसेज सेन्ड करो, तमार नाम व नंबरेर सोबत online news post वेजाये.

मारो नंबर छ 8976305533

Tag: Banjara holi song, geet, gormati lengi, lamani holi, lambadi holi

Leave a Reply