हरितक्रांतीरो महानायक मा.मुख्यमंत्री स्व. वसंतरावजी नाईक साहेबेरो इतिहास जाणेसारू इ पुस्तक प्रकाशित हुओच….!

अधुनिक महाराष्ट्रेरो शिल्पकार,  हरितक्रांतीरो प्रनेता, शेतकरी सारू जास्तीत जास्त उपक्रम रबायेवाळो, गोर बंजारा समाजेरो ह्र्दय सम्राट व महानायक महाराष्ट्रेमाई सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री पदेपर रेन ताणी फक्त अणि फक्त जनता र विकास करेवाऴो स्व. वसंतरावजी नाईक साहेबेरो इतिहास तमार समोर तयार छ…!   येरो पुरे पुर वाचन ताणी नाईक साहेबेरो इतिहास दुनिया हुडीयांग लायेर कोशिश करते  रिया…..!
पुस्तक मळाये सारू संपर्क  करो

लेखक
जनतारा – गोर रवि जनार्धन राठोड़
संपर्क -: 9404855078/8600379627

image

सौजन्य -: गजानन डी राठोड़
चिफ एडीटर -: बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल
वेबसाईट  -: www.goarbanjara.com
संपर्क -: 9619401477

Leave a Reply