सोनेरी मरयामा

????  सोनेरी मरयामा  ????

कूकूरी डबीमं सोनेरी मरयामा
लक लक लेरा लेरी रं
कूकूरी डबीमं सोनेरी मरयामा
लक लक लेरा लेरी रं

लक लक लेरा लेरी गोरमाटी
वाळेती झोला खारी रं
लक लक लेरा लेरी गोरमाटी
वाळेती झोला खारी रं

वाळेती झोला खारी गोरमाटी
वण लो सणेरी पाटी रं
वाळेती झोला खारी गोरमाटी
वण लो सणेरी पाटी रं

वण लो सणेरी पाटी गोरमाटी
छोडो मत पेनारी धाटी रं
वण लो सणेरी पाटी गोरमाटी
छोडो मत पेनारी धाटी रं

छोडो मत पेनारी धाटी गोरमाटी
आछे घर दीजो बेटी रं
छोडो मत पेनारी धाटी गोरमाटी
आछे घर दीजो बेटी रं

आछे घर दीजो बेटी गोरमाटी
रळीगळीती रीजो छेटी रं
आछे घर दीजो बेटी गोरमाटी
रळीगळीती रीजो छेटी रं

   -मारतीया रामचंधीया भूकीया

सौजन्य….गजानन डी. राठोड
चिफ एडीटर…बंजारा न्युज ऑनलाईन पोर्टल
www.goarbanjara.com
9619401377

Leave a Reply