सेवालाल महाराज जयंती उत्सव भिवंडी येरीयार गोर भायी एकच ठिकाण साजरा करनु निरणये लिदे

भियाओ जय गोर! जय सेवालाल.!
          आज दिनांक 03/01/2016  वार रविवार, ठिकाण- रेल्वे कॉलनी, भिवंडी स्टेशन रोड, भिवंडी यत  भिवंडी तालुकामाईर  से गोरबंजारा रहिवाशी एकत्र आन फेब्रुवारी मिनाम भिवंडी माई एकच ठिकाणी “सेवालाल महाराज जयंती उत्सव” वाजागाजाती साजरा करनू केन आज सारी भिवंडीर नवयुवकेर आज मिटींग वेगीच मिटिंगेमाई आमेलेजको मान्यवर लोक गोरमाटिर एकता सारु मार्गदर्शन किदे मान्यवर गोर वसंत राठोड साहेब,  गोर किसन राठोड साहेब, गोर नामदेव चव्हाण, कोनगाव,  गोर तुकाराम राठोड, गोर प्रभू जाधव, गोर भगवान राठोड, गोर हिरा पवार, गोर वामन चव्हाण गोर भीमा राठोड, गोर मोहन चव्हाण, गोर  अमित राठोड, गोर आनंद राठोड, गोर अनिल राठोड गायत्रीनगर  गोर राजू चव्हाण गैबीनगर, आणि पूर्णा, गुंदवली,काल्हेर,भादवड, हलवापाडा, कांचन कंपाऊंड, अतेती आमेले जे गोरभाई वनूर उपस्थिततीम आजेर मिटींग पार पडगीच, तो म गोर अनिल ग. राठोड अंजुरफाटा अन हमार सारी टीम येनुरवडीती उपस्थीत से मान्यवर व आपने गोर भाईर आभार मानुचू सेवालाल बापू हमेन हनुच एकता राकडणु केन सेवालाल चरणी प्राथना करुचू…..
      वार- रविवार दि: 09/01/2016 न आपण गोर बंजारा समाजेर हाजी एक मिटींग रेवाळच तो आपने गोर बंजारा तरुण वर्ग जत्रा जादाती जाडा आऊ शकाचा वत्रा तम् आणू केन नम्र विनंती छ.
🏳🚩🏳🚩🏳🚩🏳🚩🏳
“गोर छा गोर करिया, मुओ मलक सरजीत करिया, गोरमाटीरो राज लाया, सेवालाल बापू तारो बोल खरो करिया..!!”  📖👨‍👨‍👦‍👦⚔🙏

प्रतिनीधि….
गोर. रविराज एस. पवार
      ८९७६३०५५३३