सेवालाल चरणी समरपन Raviraj Pawar

         *-समरपन-*

       “जय सेवालाल”

हें गोरूरो जीवन दाता
सत्गुरू सेवालाल महाराज.
तु दाता छी गोरूरो , सेरो पालन हार.
नान मोट गोर बंजारार मुंन्डेम
बापु तारो छ नाम .
तिन लोक नौ कंन्डेमा सेवाभाया
तारो लिला छ अप्रंमपार .
तार कुर्पा ति से ,
भव सागर से पार .
गोर गरिबुरो सरकार तु,
बापु तु सारी जग्गेरो पालन हार .
प्रम पिता प्रमात्मा ,
से तार संतान .
आछो कर बापु ,
सेरो विये कल्याण.

image

             धन्यवाद

    गोर. रविराज एस.पवार
शामपुरहळ्ळि तांडा, वाडी, कर्नाटक
भारत बंजारा भक्त़ि सेवामाळा समिती
कलर्बुगी विभाग. कोष्याक्ष/खजांची.
    श्री सेवालाल ग्रंथालया
            संस्थापक
       08976305533