साहित्य – कवि निरंजन मुढे

✍.. *साहित्य*

धाटी,पेणों,गेणों
खाणों,पीणों,रेणों
लकोलकाय नवो जूनो
लावा साहित्येम…

निसर्गेर देणों
वोम
गोरुरो योगदान घणों
लको कोनी करन इतिहास सूनो
आपणों साहित्येम…

लकीसं तो टीकीस
न तो मातीमोल वकीस
पच तूचं रेनं कीसं
गोर कती दकारो कोनी
जगेरे इतिहासेम…

आवो आवोरे धासन
दूर लोटरो शासन
वेरो आपणों शोषन
पूरावा दवानी ठासन
साहित्य संमेलनेम…

कांदा,लसणेरी खोडी
वोन झींगा,बंदरीर वास
भूंजागो बूंबला
छूटो घमघम वास…

आयेनी आयेनी केनी
तारी हातेपरेरी वू बाटी
हाटेलेम मळ कोनी
तारी नारेजा,सळोयीरी वाटी…

नायक,नायेकडा
सूनो पडेलागो वाडा
सरपंच,पटल्या घूसन
वाचरे कायदेर पाढा…
तार हासाबी,नसाबी
लावा लावा साहित्येम…

भीमणीपुत्र मोवन मामारी,
वाते घणीं मूंगा रे मोलारी…

मारतीया भूकीयारी’ पेनार वाणी,
वेरी वणंचं वोतरी सोपी बी छेनी…

आरजूनीया भूकीयार’ टांढा सीसटम,
जूने जमानेर लारो’ लेरो सीसटम…

याडीकार, भराडीकार, फीके लंगाणेर रसा,
साकी साकतंर भजन लेंगी ढावलेर कीसा…
लावा लावा साहित्येम….

कवी.
*निरंजन बळीराम मुडे*
*चिल्ली (ई) ता.महागाव जि.यवतमाळ*
९०८२१९९८६७

गजानन धावजी राठोड

प्रमुख प्रतिनिधि – बंजारा लाईव्