सत्यजीवन – किसु

🌹सत्यजीवन🌹

        👏🏼चिंतन👏🏼

1)सेवा कतो:-जेर जीवनेम अंधारो छ, वोन वजाळेम लायेवास अनमोल मार्गदर्शन मदत करन वोर जीवनेम शांती समाधान लाणु कतोज मानवेर समाजेर सेवा करेवाळो.

2)लाल कतो:- परमात्मा र वचनेपर चालेवाळो “सत्य” र वाटेन चालेवाळो अन सेन सोबत लेन चालेवाळो ईश्वरेर प्रिय संतान कतो “लाल”

3)भाया कतो:-ये धरतीपरेर प्रत्येक माणसेम भाई-भेन मानेवाळो “पवित्रआत्मा”

असो सेवा-लाल, सेवा-भाया गोरमाटी समाजेम जनम लिदो, वोर नामेमज वोरो “सत्कर्म” छ,असो सदगुरु संत सेवा-लाल, सेवाभायार हम गोरमाटी “सत्यजीवन” जगेन चाये ईज मनक्यारो “खरो जीवन” छ.
                    🙏🏻किसु🙏🏻

image