संत श्री सेवालाल महाराजेर सेवामाळा

संत श्री सेवालाल महाराजेर सेवामाळा गळेम घालजनार गीत.

हार पेरलो… हार पेरलो…
अो्म श्री सेवार… हार पेरलो (२)

खाडु चरावणेर हार पेरलो….
दंन्डी मरीय्मार भक्तेर हार पेरलो..
शिरसी मल्हा सेवार हार पेरलो…
साती भवानी चेलार हार पेरलो..

हार पेरलो… हार पेरलो…
अो्म श्री सेवार… हार पेरलो (२)

पगडेर तुलशीर हार हार पेरलो..
प्रवाती सान्ज वणार विंतीर हार पेरलो..
सेवागडे वाळेर हार पेरलो..
पवरागडे वाळेर हार पेरलो..

हार पेरलो… हार पेरलो…
अो्म श्री सेवार… हार पेरलो (२)

सात वरषेर काळो ढासछ हार पेरलो..
सात पीडिर पाप दरावछ हार पेरलो..
साती भवानी भजलेन हार पेरलो..
सोकेर सक देवेर हार पेरलो..
हार पेरलो… हार पेरलो…
अो्म श्री सेवार… हार पेरलो (२)

हार पेरलो… हार पेरलो…
अो्म श्री सेवार… हार पेरलो (२)

👏जय सेवालाल👏
गोर. रविराज सुभाष पवार
मु: शामपुरहळ्ळि तांडा.
ता:चित्तापुर, जि: गुलर्बगा,
र्कनाटक.
गोर बंजारा संर्घष समिति (भारत)
स्वंसेवक
(भारत बंजारा भक्ति सेवामाळा समाज)
सेवामाळा गुरू…..
8976305533

Leave a Reply